Ge en gåva

Alla gåvor till “Bara vanligt vatten” projektet förmedlas genom Centrumkyrkans missionskassa.
Sätt in din gåva på:

Postgiro nr. 14 02 33-8 ange i meddelande fältet “Bara vanligt vatten”

Bank konto: 6451 299 079 961 ange i meddelande fältet “Bara vanligt vatten”