Senaste nytt!

Vattenprojektet fortsätter…

Höst 2014

Nu har de börjat gräva den tredje dammen.

Platsen heter Enkuseru.
Den här dammen kommer bli mycket större än de två andra och
det finns redan framskridna planer på odlingssystem just här.

 

Dess läge är närmare berget Kilimanjaro och längre bort från nationalparkerna.
Vilket betyder att det inte kommer lika mycket vilda djur och dricker ur dammen.

Filtreringskrukor

Det krävs en reningsprocess för att det vatten som finns i dammarna skall bli drickbart.
I Tanzania, i staden Arusa finns redan ett enkelt och billigt fungerande reningssystem. Detta förs nu vidare över gränsen till Kenya . Man har hållits Workshops för att lära upp masajkvinnorna som bor runt omkring dammarna att göra dessa filtreringskrukor. Det fina med det hela är att det är kvinnorna som tillverkar dessa lokalt, metoden är relativt enkel, materialet är säckväv, lera och cement!

I stora drag går kruktillverkningen till såhär som bilderna visar:
Man fyller en jutesäck med en blandning av lera och cement. Låter det tork med en lös del som skapar utrymme för själva behållare till reningsproceduren.

Filtreringen sker genom vanligt kol. Samma slags kol som de använder att eldar med.
Vattnet renas från både smak och färg och förs ut genom ett avtappningsrör.
Man får rent drickbart vatten direkt efter filtreringen som i sig inte tar lång tid.

Här har krukan torkat och man lyfter ur insatsen.


På bilden ovan kan man se avtappningshålet ganska långt ner på krukan.
Tanken är att det ska finnas en sådan här filtreringskruka i varje hushåll.
På ett lätt sätt och för en relativt billig peng kan nu kvinnorna skapa ett helt fungerande vattenreningssystem till sina familjer!

För någon dag sedan fick jag lära mig att vi,
här i Sverige också kan använda oss av kol vid vattenrening.