Centrumkyrkans arbete i Kenya

Centrumkyrkan i Falun startade i mitten av 1970-talet missionsarbete bland masajerna i södra Kenya. Det var missionärsparet Anders och Hildur Grönberg som sändes ut för att arbeta i staden Loitokitok i masajland i södra Kenya nära gränsen mot Tanzania. Där samlades en liten församlingen i ett plåtskjul. Församlingen växte snabbt och flera församlingar startades i andra masajbyar. Idag räknar man med att den församlingsrörelse som startade i Loitokitok har ca. 50,000 medlemmar! Det är ett 10-tal stora församlingar som tillsammans har utpost verksamhet på flera hundra platser.
 Till att börja med handlade det om evangelisk mission men snart utvecklades också ett stort socialtarbete. Missionsarbete är att hjälpa hela människan till både ande, själ och kropp. Här har vi en stor fördel att vi har kontakterna med de nationella församlingarna som är våra samarbetspartners för olika socialaprojekt.

Flera olika socilaprojekt får stöd från Centrumkyrkan i Falun. I samarbete med de nationella församlingarna bedrivs:

  • förskolor
  • fadderverksamhet
  • barnhem
  • vattenprojekt
  • sjukvårdsklinik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt behov
Ett stort behov just nu är att göra något åt den svåra torka som drabbat stora delar av afrika och där vårt focus område masajland  är svårt drabbat. Vi har under  2011 byggt en damm för att samla upp vatten när regnen kommer. Det har visat sig att det är ett effektiv sätt att förbättra vatten situationen för masajerna. Varje damm kostar ca. 50,000 att bygga och vi planerar att bygga flera när vi fått in pengar till det.