Hjälp till självhjälp!

Projektet vänder sig till den del av befolkningen som drabbats värst av torkan och svälten,
till dem som har längst att gå för att få tag på vatten.
Här måste kvinnorna gå sex timmar enkel väg för att hämta vatten.
De bär sedan den tunga dunken på ryggen med hjälp av ett rep.

Dammen på bilderna i inlägget “Nyheter om dammprojektet” är lokaliserad i Loitokitok området.

Storleksmässigt är den omkring en halv fotbollsplan stor, kan hålla ca 7000 kubikliter vatten.
Den ska förse omkring 8 hushåll (1 hushåll= ca 25 pers) som vardera äger ca 10 kor och ett 30 tal getter med vatten i torkan i sex månader.

Eftersom det är ett stort område som drabbats, kommer det behövas två dammar till. Enligt nuvarande planer bli det i Emali och Rombo.

De är bygget av dessa två dammar som du och jag får vara med och stödja!

Det krävs en bra grund för uppdämning av regnvatten. Masajerna har själva varit med och valt ut platserna för dammarna.

Sedan har the Ministry of Water och National Resources godkänt detta.

Masajerna är själva med i arbetet. Till att börja med sätter man upp stängsel runt dammen för att hindra vilda djur att dekontaminera vattnet. Stängslet kompletteras med vassa, stora törnträd. Som förstärkning behövs det planteras gräs och buskar för att binda jorden och förhindra erosion.

Nomadfolket behöver fortsatt stöd 

I förlängningen kommer det att krävas handledning och utbildning för skötseln av dammarna och vattenfiltrering.

Organisationen runt  vattnets användning i form av odlingar och trädplanteringar gör att man får ett fungerande kretslopp.