Nyheter om vattenprojektet

16 December 2012

Äntligen har jag fått nya bilder från Inchakita-dammen och  Ilkelunyeti-dammen (damm nummer 2)
Regnperiord har orsakat svårigheter med att ta sig ut till områderna för dammprojekten.
Men nu har vi bildbevis på att det går framåt igen och damm nummer två håller på att grävas.

Inchakita-dammen (Damm nr 1) behöver grävas djupare, det är det som görs här.

Nu håller man på med installationerna för elstängsel som drivs av solpaneler. Här bygger man  kraftstationen.

Ilkeunyeti-dammen (Damm nr 2)

Här är en karta för att visa lite läge på dammarnas placering. Uppe i vänstra hörnet kan ni se Nairobi.
Så följer man den stora vägen( som går mot Mombasa och Indiska oceanen) ner mot Mount Kilimanjaro.
Här ser ni nu området för dammarna. Inritat med blå streck. Nedanför här är en en bättre bild.

Vi hade stavfel på första dammen, Inchakita heter den (men är här felstavat)
Inringat med blått och i mitten på bilden.Om du nu går upp på kartan med blicken kommer du till Emali.
Ilkelunyeti ligger ca 1.5 mil från Emali, längs med stora vägen.
Den tredje och sista kommer att bli placerad i området runt Rombo (nästan längst ner på kartan)

Här ska damm nr 2 vara placerad.

Här har vi unika bilder från de första grävningen av Ilkelunyeti-dammen! 

Två bilder på dammen och dess djup. Som ni ser är det en lite annan jord art på den, den s.k. “black cotton soil”.
Den jordtypen är tätare mot vatten än den röda.

På det kortet här nere kan man förstå lite mer hur djup och stor dammen blir.

Byfolket i området är så glada för dammen och här har kvinnorna dykt upp med förväntan och nyfikenhet.

Augusti 2012

Färska bilder från Inchakita-dammen i Kenya. Den innehåller mycket vatten.

Här är alla by-älste(ledarna) samlade. Man har en förbön och tacksägelsestund för dammen.
Problem har uppkommit, elefanterna river stängslet. De måste nu diskuterar hur man ska gå vidare med projektet.
Kanske elektriskt stängsel är ett alternativ (el från solpaneler)?
De har även funderat på att flytta boplatser närmare eller intill dammen.

Det är inga lätta saker att ha med vilddjuren att göra. De vill också ha vatten!

Bilderna visar elefanternas framfart med stängslet, samt konsekvenserna av det,
dvs. hur kor och getter lätt kommer åt vattnet.

Visst kan man tänka sig att även barnen är glada för vattnet!

Förslaget blev att de vill köpa in solpanelutrustning för elektriskt stängsel, samt bygga en litet skjul för en vakt
som kan övervaka dammen och solpanel-utr. Sedan ska stängslet lagas innan november-regnen.

Mars 2012

Nu har man fått upp stängsel kring dammen för att skydda den från att både boskap och vilda djur går ner i vattnet.
Den första och största åtgärd för att skydda och trygga dammen från dekontaminering och igen-slammning.

Som ni ser är det nästan inget vatten, hoppet står till den väntande regnperiorden i april!
När den kommer behöver lokalbefolkningen ta några arbetsdagar och plantera gräs och buskar på dammvallen,
för att binda jorden och förhindra erosion

 

November 2011

 Det här är de första bilderna på Inchakitadammen som färdigställts och  ligger i Loitokitokområdet.
Storleken är ungefär en halv fotbollsplan. När våra vänner var nere i november kom regnet!


Efter en lång och tyst vandring över den Kenyanska slätten med masajerna, kom de till slut fram till dammen.


För att visa sin tacksamhet över dammen välkomnades den svenska gruppen till närmaste masajboma(boplats).
Där bjöd de på grillad get, trots torkan och svält!